Giải pháp Cloud Server – vSAN VMware
Giải pháp

Giải pháp Cloud Server – vSAN VMware

VSAN là một giải pháp lưu trữ mới của VMware được tích hợp đầy đủ với vSphere. Nó là một hệ thống lưu trữ dựa trên đối tượng và một nền tảng cho chính sách lưu trữ máy ảo nhằm đơn giản hóa các quyết đ...
Read More
Dịch vụ bảo trì Server Uy tín, Chất lượng, Giá rẻ
Giải pháp

Dịch vụ bảo trì Server Uy tín, Chất lượng, Giá rẻ

I - PHẦN GIỚI THIỆU: bảo trì Server  Dịch vụ bảo trì Server: Ngày nay, ở bất kỳ cơ quan, doanh nghiệp nào hệ thống Server (Máy chủ) đều rất cần thiết và quan trọng. Nếu hệ thống Server (Máy chủ) bị l
Read More
Giải pháp Ảo hóa
Giải pháp

Giải pháp Ảo hóa

TỔNG QUAN VỀ VDI Giải pháp Ảo hóa (Virtual Destkop Infrastructure - VDI) là giải pháp sử dụng tài nguyên điện toán từ các máy chủ kết hợp với công nghệ ảo hóa để tạo ra hệ thống các máy trạm, lúc này
Read More
Công nghệ lưu trữ và máy chủ
Giải pháp

Công nghệ lưu trữ và máy chủ

CÔNG NGHỆ MÁY CHỦ Máy chủ là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống công nghệ thông tin, có thể coi đây chính là bộ não trung tâm của cả hệ thống, được chia làm nhiều dòng khác nhau tùy thuộ
Read More
Dịch vụ kỹ sư tại chỗ và  IT helpdesks
Giải pháp

Dịch vụ kỹ sư tại chỗ và IT helpdesks

Thách thức của doanh nghiệp Các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức của việc thuê và duy trì kỹ sư lành nghề để vận hành, hỗ trợ những việc liên quan đến CNTT phục vụ công việc kinh doan
Read More
Quản lý máy chủ và lưu trữ dữ liệu
Giải pháp

Quản lý máy chủ và lưu trữ dữ liệu

Các doanh nghiệp có nhu cầu về lưu trữ thông tin một cách thông minh, các giải pháp sao lưu, phục hồi và lưu trữ để doanh nghiệp có thể quản lý hạ tầng thông tin tốt hơn, trong lúc vẫn kiểm soát được ...
Read More