Linh kiện máy chủ Bộ nguồn DELL 330W 0726C, NPS-300GB

3,885,000