Linh kiện máy chủ Bộ nguồn DELL 450W For DELL SC1425 – FD833

3,435,000