Linh kiện máy chủ Bộ nguồn DELL 500W J1540, HD431, 0H694, DPS-500CB

2,265,000