Linh kiện máy chủ Bộ nguồn DELL 700W GD419, R1446, D3163, 7000814-0000

2,169,000