Linh kiện máy chủ Bộ nguồn HP 800W For DL580 G2, NAS 8000 – 278535-001 192147-001 192201-001 278535-B

3,350,000