Linh kiện máy chủ Bộ nguồn IBM 350W Power For Server IBM x345 Power Supply – 49P2116 49P2033

2,712,500