Linh kiện máy chủ Bộ nguồn IBM 560W For System x235 – 49P2038, 49P2020

3,448,000