Linh kiện máy chủ Bộ nguồn IBM 920W For System x3400 M3 – 69Y3749

3,342,000