Linh kiện máy chủ HP Proliant ML370 G6 Mainboard – 606200-001 / 491837-001

20,200,000