Linh kiện máy chủ Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2

12,500,000