Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X8DTT-HF+

7,500,000