Linh kiện máy chủ SuperMicro MBD-X8DTT-HIBQF

18,700,000