Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X8DTT-HiBQF+

18,300,000