Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X8DTT-HiBXF+

17,750,000