Linh kiện máy chủ SuperMicro MBD-X8DTT-HIBXF

17,360,000