Linh kiện máy chủ SuperMicro MBD-X8DTT-iBX

18,100,000