Linh kiện máy chủ SuperMicro MBD-X8DTT-IBXF

18,030,000