Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X8DTU-6TF+

21,950,000