Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DAX-iTF

16,600,000