Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DBU-3F

8,900,000