Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DR7-TF+

19,000,000