Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRG-HF+

13,600,000