Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRG-HF

12,100,000