Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRT-HF+

10,300,000