Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRT-HIBQF

20,110,000