Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRT-IBFF

22,150,000