Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRT-IBQF

19,600,000