Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRW-3LN4F+

13,900,000