Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRW-3TF+

16,300,000