Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRW-7TPF

18,500,000