Linh kiện máy chủ Supermicro MBD-X9DRW-7TPF+-P

19,700,000