Domain

Trách nhiệm quản lí tên miền

1. Trách nhiệm chung của chủ thể đăng ký tên miền. Chủ thể đăng ký tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm ...
Read More
Domain

Hỏi đáp về tên miền

Tên miền là gì? Một tên miền là một địa chỉ duy nhất hay một nhận dạng trên Internet. Một ví dụ dễ nhận biết là google.com: Loại rằng tên miền trong thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, và hệ thống...
Read More
Domain

Thủ tục đăng kí mới tên miền và quy định thu hồi tên miền

1. Thủ tục đăng ký mới tên miền Để đăng ký mới tên miền, quý khách cần thực hiện các bước sau:  Bước 1: Kiểm tra tên miền, tạo đơn đặt hàng đăng ký hoặc chuyển đổi nhà đăng ký. Bước 2: Hoàn...
Read More
Domain

Quản lý tên miền

a. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền Chủ thể đăng ký tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc...
Read More
Domain

Mối liên kết giữa hosting và tên miền

Hosting thì dễ nhưng việc lựa chọn một tên miền có thể có một chút trở ngại khi các nhà đăng ký tên miền thường mời chào thêm nhiều dịch vụ chứ không chỉ là tên miền. Nhiều nhà đăng ký còn đưa ra ...
Read More