Cloud VPS

Cloud VPS 1

200.000 đ/Tháng
 • 40 GB Cloud Storage
 • 2 GB RAM
 • 2 Core CPU
 • Free Cpanel
 • 24/7 instant Support

Cloud VPS 2

300.000 đ/Tháng
 • 40 GB Cloud Storage
 • 2 GB RAM
 • 2 Core CPU
 • Free Cpanel
 • 24/7 instant Support

Cloud VPS 3

500.000 đ/Tháng
 • 80 GB Cloud Storage
 • 4 GB RAM
 • 4 Core CPU
 • Free Cpanel
 • 24/7 instant Support

Đăng ký nhận bản tin