Cloud VPS

Cloud Server 1

1.080.000 đ/Tháng
 • vCPU (Số lượng Core): 4
 • RAM (Gb): 8
 • Dung lượng ổ cứng: 100
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 1 IP
 • Băng thông: 100Mbps
 • Toàn quyền quản lý server
 • Reset Cloud miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Cloud Server 2

2.060.000 đ/Tháng
 • vCPU (Số lượng Core): 8
 • RAM (Gb): 16
 • Dung lượng ổ cứng: 150
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 1 IP
 • Băng thông: 100Mbps
 • Toàn quyền quản lý server
 • Reset Cloud miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Cloud Server 3

3.480.000 đ/Tháng
 • vCPU (Số lượng Core): 8
 • RAM (Gb): 32
 • Dung lượng ổ cứng: 300
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 1 IP
 • Băng thông: 100Mbps
 • Toàn quyền quản lý server
 • Reset Cloud miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Cloud Server 4

3.820.000 đ/Tháng
 • vCPU (Số lượng Core): 16
 • RAM (Gb): 32
 • Dung lượng ổ cứng: 150
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 1 IP
 • Băng thông: 100Mbps
 • Toàn quyền quản lý server
 • Reset Cloud miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Cloud Server 5

4.100.000 đ/Tháng
 • vCPU (Số lượng Core): 16
 • RAM (Gb): 32
 • Dung lượng ổ cứng: 300
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 1 IP
 • Băng thông: 100Mbps
 • Toàn quyền quản lý server
 • Reset Cloud miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Cloud Server 6

7.500.000 đ/Tháng
 • vCPU (Số lượng Core): 32
 • RAM (Gb): 64
 • Dung lượng ổ cứng: 250
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 1 IP
 • Băng thông: 100Mbps
 • Toàn quyền quản lý server
 • Reset Cloud miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Cloud GPU 1

4.800.000 đ/Tháng
 • 8 vCPU
 • 16 GB RAM
 • 240 GB SSD
 • 1 IPv4 public
 • 200 Mbps network
 • 1 Dedicated Nvidia RTX 2080Ti
 • Monitoring: 24/7
 • Hỗ trợ: 24/7

Cloud GPU 2

6.900.000 đ/Tháng
 • 12 vCPU
 • 32 GB RAM
 • 480 GB SSD
 • 1 IPv4 public
 • 200 Mbps network
 • 1 Dedicated Nvidia RTX 2080Ti
 • Monitoring: 24/7
 • Hỗ trợ: 24/7

Cloud GPU 3

8.800.000 đ/Tháng
 • 16 vCPU
 • 64 GB RAM
 • 480 GB SSD
 • 1 IPv4 public
 • 200 Mbps network
 • 1 Dedicated Nvidia RTX 2080Ti
 • Monitoring: 24/7
 • Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký nhận bản tin