Dịch vụ SSL

SSL được viết tắt từ cụm từ Secure Sockets Layer, là một giao thức để đảm bảo sự hoạt động ổn định truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng một cách riêng tư, bảo mật, và toàn vẹn. Đây là tiêu chuẩn về bảo mật mà Google đánh giá cao và các website có chứng chỉ SSL sẽ bảo mật tốt hơn và xếp hạng top trên Google tốt hơn so với các website không có SSL.


Bài viết xem thêm

Đăng ký nhận bản tin