Chính sách bảo mật thông tin

Giới thiệu

Công ty TNHH cơ khí thương mại và dịch vụ Đại Hữu (sau đây gọi chung là “Đại Hữu” hay “chúng tôi”) hiểu rằng, khách hàng sử dụng dịch vụ tại Đại Hữu, khách truy cập, những người đang sử dụng/ sở hữu các Server, VPS, Hosting,... được điều hành bởi chúng tôi (sau đây gọi chung là “bạn, “khách hàng” hay “quý khách”), đều coi trọng quyền riêng tư. Quý khách xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn.

Chính sách bảo mật thông tin sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Khi khách hàng truy cập và/hoặc sử dụng dịch vụ tại Đại Hữu (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với nội dung của Chính sách bảo mật này và những chính sách có liên quan khác trên website này.

Chính sách bảo mật thanh toán sẽ giải thích cách chúng tôi bảo mật thông tin thanh toán của bạn.

Người dùng lưu ý thường xuyên kiểm tra lại để có các bản cập nhật cho Chính sách bảo mật này. Vui lòng xem mục VII. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân để nắm rõ thông tin. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch Vụ của Đại Hữu sau khi Thỏa thuận được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Thỏa Thuận sau khi được cập nhật.

A. Chính sách bảo mật thông tin

I. Thông tin thu thập từ người dùng

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

1. Thông tin cá nhân

Trong chính sách bảo mật này, "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên của bạn, tên người dùng, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ảnh đại diện hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo chính sách của chúng tôi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu của bạn, giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Bạn sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin khác

- Thông tin do Người dùng cung cấp khi truy cập hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của chúng tôi

 • Một số Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Để kết nối sử dụng các Dịch vụ này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định về chính bản thân bạn để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ.
 • Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân theo những điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật thông tin này.
 • Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay văn phòng của chúng tôi, và/hoặc thông tin cá nhân có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của chúng tôi.
 • Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gửi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn bổ sung thêm những thông tin cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và/hoặc yêu cầu của bạn.

- Thông tin mà chúng tôi thu thập trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ

Chúng tôi thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách sử dụng của bạn. Thông tin này bao gồm:

 • Thông tin thiết bị - chẳng hạn như kiểu phần cứng, số IMEI và các nhận dạng thiết bị duy nhất khác, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.
 • Thông tin nhật ký đăng nhập - chẳng hạn như thời gian và thời lượng bạn sử dụng Dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm bạn nhập thông qua các Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.
 • Thông tin địa điểm - chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị hoặc thông tin về điểm truy cập WiFi ở gần và tháp phát sóng di động có thể được truyền đến chúng tôi khi bạn sử dụng những Dịch vụ nhất định.

- Thông tin khác

Các thông tin khác được thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như các ứng dụng bạn sử dụng, trang web bạn truy cập và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ.

II. Về việc thu thập dữ liệu người dùng

Việc chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng đều tuân thủ theo các quy định của Luật An toàn thông tin mạng 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 và Nghị định 85/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. Chúng tôi sử dụng thông tin thông tin bạn cho những mục đích sau:

- Xác minh danh tính của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

- Liên hệ trao đổi với người dùng thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà trang web chúng tôi cung cấp.

- Gửi thông tin cho bạn về chính sách, dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay đổi về chính sách, dịch vụ hay thông tin khuyến mại.

- Thực hiện giao dịch thanh toán, gửi các thông báo trong quá trình giao dịch, xác nhận thanh toán.

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi; Xử lý khiếu nại, thu phí, giải quyết sự cố, tranh chấp, khiếu nại phát sinh.

- Cho phép bạn sử dụng thông tin cá nhân liên hệ và được liên hệ với những người dùng khác thông qua các trang web, trang web có liên quan cho phép.

- Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu các hoạt động nội bộ của chúng tôi, như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại, kết quả thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và những mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành với điều kiện đảm bảo bảo mật thông tin của bạn.

- Chúng tôi có thể liên kết với một số đơn vị khác – đối tác của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Lúc đó, chúng tôi cần và sẽ trao đổi, cung cấp thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn. Việc các đối tác này tự ý sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách trái phép mà việc sử dụng thông tin này không thuộc phạm vi kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp này. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin của bạn được bảo mật trong khả năng quyền hạn của chúng tôi.

- Chúng tôi sử dụng cookies của trình duyệt để:

 • Ghi nhớ thông tin đăng nhập để bạn sẽ không phải nhập lại nó trong lần truy cập tới của bạn vào dịch vụ Đại Hữu;
 • Cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin;
 • Giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi;
 • Giám sát số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và lưu lượng truy cập;
 • Chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người sử dụng hoặc các nhân viên của chúng tôi;
 • Truy vấn thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập.

III. Lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ tại:

 • Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam của chúng tôi;
 • Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng làm việc của chúng tôi hay tại bất kỳ cơ sở sao lưu dữ liệu nào khác của chúng tôi tại từng thời điểm;
 • Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

IV. Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ bắt buộc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba có liên quan trong những trường hợp sau:

 • Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn; Hay cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký tên miền, giải quyết tranh chấp).
 • Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Để bảo vệ chúng tôi và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn và các bên thứ ba khác.

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của pháp luật.

V. Các tùy chọn kiểm soát thông tin người dùng

1. Ghi nhận thông tin trình duyệt (cookie)

Đôi khi, thông tin cá nhân có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies”. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

2. Điều chỉnh thông tin cá nhân

Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cho phép bạn có thể cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.

Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn

Chúng tôi cũng có thể sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

3. Đối tượng trẻ vị thành niên

Trẻ vị thành niên tức là trẻ em theo quy định của pháp luật từng quốc gia theo thời điểm áp dụng. Chúng tôi từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi trẻ vị thành niên theo pháp luật hiện hành. Theo đó, trẻ vị thành niên không được quyền mua hay tìm cách sử dụng sản phẩm, cho dù là sản phẩm miễn phí, dịch vụ dựa trên điều khoản, quy định trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ, người đại diện hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

4. Các đường liên kết ngoài trang web này

Dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

VI. Bảo đảm an ninh thông tin cá nhân

Khi quản lý, lập trình, chúng tôi có thể đặt những quy định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho chúng tôi thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), chúng tôi luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

Với sự hiểu biết rằng an ninh hoàn hảo không tồn tại trên môi trường mạng (internet), chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm tường lửa, các lớp khóa bảo mật, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi cũng có các biện pháp an ninh thích hợp tại chỗ trong cơ sở vật chất của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, khi chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc tiết lộ thông tin của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về công bố thông tin của bạn bởi các đối tác của chúng tôi hoặc của các công ty khác mà họ không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi.

Mặt khác, chúng tôi yêu cầu bạn không tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu hoặc các thông tin nhận dạng khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn với bất cứ ai khác, kể cả nhân viên của chúng tôi. Mật khẩu và thông tin thu thập là tài sản của chúng tôi và việc sử dụng của bạn có thể bị thu hồi theo quyết định của chúng tôi. Bạn cũng bị cấm sử dụng bất kỳ mật khẩu nào khác mà nó không phải là mật khẩu tài khoản của bạn.

VII. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung Chính sách mà không cần thông báo trước cho bạn. Trong một số trường hợp, nếu Chính sách này thay đổi theo hướng bất lợi cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo nội dung thay đổi cho bạn qua tài khoản quản trị dịch vụ tại id.axys.group, id.daihuu.net hoặc địa chỉ email bạn đã cung cấp.

Chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên trang web daihuu.net và có hiệu lực ngay đối với tất cả các Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ngày có hiệu lực được thể hiện là ngày được cập nhật cuối cùng được thông tin ở đầu trang web này.

B. Chính sách bảo mật thanh toán

Đại Hữu luôn coi trọng việc bảo mật thông tin của khách hàng khi thực hiện thanh toán tại hệ thống của chúng tôi. Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ phải chịu mọi chế tài theo quy định của pháp luật.

Tất cả thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
 • Tiêu chuẩn mã hóa 128 bit.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của daihuu.net áp dụng với Khách hàng:

 • Đại Hữu cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Đại Hữu. Đại Hữu không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
 • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của daihuu.net. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
 • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Đại Hữu chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

C. Nguyên tắc bảo mật thông tin của Đại Hữu

Chúng tôi chú trọng việc xây dựng các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư để phù hợp với tất cả mọi người. Điều này đặc biệt quan trọng để bạn yên tâm sử dụng các dịch vụ của Đại Hữu mà không phải lo ngại đến quyền riêng tư cũng như các thông tin mật của mình sẽ bị tiết lộ. Những nguyên tắc bảo mật này đóng vai trò là kim chỉ nam để định hướng cho việc duy trì uy tín của Đại Hữu và định hướng hoạt động của chúng tôi để đảm bảo sự riêng tư, an toàn và bảo mật cho dữ liệu của bạn.

1. Tôn trọng thông tin mà bạn cung cấp

Khi bạn sử dụng sản phẩm của Đại Hữu và tin tưởng giao thông tin cho chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng niềm tin đó. Để làm được như thế, chúng tôi luôn cân nhắc cẩn thận về những dữ liệu chúng tôi sử dụng, cách sử dụng và bảo vệ những dữ liệu đó.

2. Trình bày rõ ràng về những dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do

Để giúp bạn hiểu rõ hơn những dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn, chúng tôi cố gắng trình bày một cách dễ hiểu về những dữ liệu chúng tôi thu thập, cách dữ liệu được sử dụng và lý do sử dụng. Bạn vui lòng xem mục II. Về việc thu thập dữ liệu người dùng để hiểu lý do Đại Hữu thu thập dữ liệu.

3. Không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được nêu trong mục II. Về việc thu thập dữ liệu người dùng, nhưng chúng tôi cam kết rằng chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích lợi nhuận.

4. Xây dựng quy trình bảo mật thông tin của bạn một cách chặt chẽ

Chúng tôi biết rằng không có không gian an ninh hoàn hảo không tồn tại trên môi trường mạng (internet). Tuy nhiên, chúng tôi cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân cũng như bảo mật thông tin thanh toán cần thiết cho mọi hoạt động đăng ký, sử dụng cũng thanh toán dịch vụ/sản phẩm thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử daihuu.net.

5. Làm gương để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động bảo mật trực tuyến cho tất cả mọi người

Bảo mật thông tin cho bạn khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại Đại Hữu nói riêng và khách truy cập hệ thống của chúng tôi nói chung không chỉ là nhiệm vụ của riêng Đại Hữu mà là của toàn bộ thế giới Internet. Do đó, chúng tôi tôn trọng thông tin của bạn và lên án các hành vi lợi dụng thông tin người dùng vào các mục đích xấu.

D. Thời điểm áp dụng chính sách

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do Đại Hữu cung cấp. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào Chính sách bảo mật này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ thời điểm bạn sử dụng dịch vụ được đăng tải tại hệ thống của Đại Hữu và sẽ tự động chấm dứt hiệu lực khi bạn và chúng tôi không còn diễn ra bất kỳ hoạt động hợp tác, kinh doanh nào khác và/hoặc bạn và chúng tôi chấm dứt thời hạn dịch vụ được thỏa thuận.

E. Cam kết bảo mật

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

1. Cam kết bảo mật thông tin

Đại Hữu cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo đúng các nội dung quy định tại Chính sách bảo mật thông tin, ngoại trừ việc tiết lộ thông tin trong các trường hợp quy định tại Mục IV. Tiết lộ thông tin cá nhân của chính sách này. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng Thông tin của bạn cho mục đích thực hiện công việc theo thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn, không tiết lộ cho bên thứ ba nào khác, ngoại trừ việc tiết lộ:

(i) cho nhân viên của mình là những người cần biết về Thông tin bảo mật để thực hiện công việc giữa hai bên;

(ii) theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền với điều kiện chúng tôi sẽ phải nỗ lực thông báo cho bạn được biết về việc tiết lộ Thông tin bảo mật trong khả năng được cho phép thông báo.

2. Cam kết bảo mật thanh toán

Đại Hữu cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website thương mại điện tử daihuu.net.

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại daihuu.net đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

G. Luật áp dụng

Chính sách này được đăng tải công khai tại daihuu.net và có giá trị ràng buộc bạn và chúng tôi phải thực hiện tương tự như các Hợp đồng, Phụ lục và các Văn bản có liên quan khác được sử dụng tại Đại Hữu.

Toàn bộ quy định về việc áp dụng, giải thích và thi hành Chính sách này sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Chính sách này mâu thuẫn với các quy định của pháp luật và bị Tòa án tuyên là vô hiệu thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực và được coi là không có trong Chính sách này, phần còn lại của Chính sách này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ tại Đại Hữu, trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến Chính sách này, bao gồm bất kỳ điều gì liên quan đến sự hình thành, thi hành, thời điểm áp dụng Chính sách này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán và hòa giải giữa bạn và Đại Hữu. Trường hợp không đạt được mục đích đàm phán và hòa giải, tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được đưa ra giải quyết ở Tòa án nhân dân có thẩm quyền.


Bài viết xem thêm

Đăng ký nhận bản tin