Dịch vụ lưu trữ và sao lưu dữ liệu

Dịch vụ lưu trữ và sao lưu dữ liệu


Dịch vụ DR as a Service (DRaaS)

Dịch vụ DR as a Service (DRaaS)

DR as a Service (DRaaS) giải pháp cho phép dự phòng, khôi phục và tiếp tục sử dụng các cơ sở hạ tầng công nghệ quan trọng và hệ thống dữ liệu kể cả khi xảy ra thảm họa.Dịch vụ Backup as a Service (BaaS)

Dịch vụ Backup as a Service (BaaS)

BaaS (Backup as a Service) là dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây đảm bảo dự phòng cho việc vận hành khi hệ thống sự cố không mong muốn.
Đăng ký nhận bản tin