Dịch vụ quản trị máy chủ

Dữ liệu đang cập nhật ...


Server Managed 1

850.000 đ/Tháng
 • Hệ điều hành (OS): CentOS 7, Ubuntu 18, Windows Server 2016
 • Bảng điều khiển: Plesk, cPanel, DirectAdmin
 • Số lượng websites: 05 web
 • Giám sát websites theo yêu cầu: Giám sát 5 web với 30 phút/ lần
 • Giám sát services: MySQL, Apache, Nginx, giám sát dung lượng
 • Tối ưu hệ thống: Tăng tốc cho website và Tối ưu các dịch vụ MySQL, Apache,…
 • Bảo mật: Hỗ trợ cấu hình Hạn chế DDOS, bảo mật với Firewall, quét mã độc/ vi-rút định kỳ
 • Monitoring: Thông báo trực tiếp qua điện thoại khi có sự cố máy chủ
 • Cập nhật vá lỗi phần mềm: Hỗ trợ cấu hình tự động cập nhật và theo khuyến cáo của các tổ chức An ninh mạng
 • Kiểm tra và xử lý lỗi: OS, Phần mềm, Services
 • Tư vấn/ Hướng dẫn kỹ thuật
 • Sao lưu (backup) từng websites
 • Cài mới lại Hệ điều hành (Reload OS)
 • Chuyển dữ liệu từ máy chủ khác: Miễn phí lần đầu

Server Managed 2

1.400.000 đ/Tháng
 • Hệ điều hành (OS): CentOS 7, Ubuntu 18, Windows Server 2016
 • Bảng điều khiển: Plesk, cPanel, DirectAdmin
 • Số lượng websites: 10 web
 • Giám sát websites theo yêu cầu: Giám sát 10 web với 30 phút/ lần
 • Giám sát services: MySQL, Apache, Nginx, giám sát dung lượng
 • Tối ưu hệ thống: Tăng tốc cho website và Tối ưu các dịch vụ MySQL, Apache,…
 • Bảo mật: Hỗ trợ cấu hình Hạn chế DDOS, bảo mật với Firewall, quét mã độc/ vi-rút định kỳ
 • Monitoring: Thông báo trực tiếp qua điện thoại khi có sự cố máy chủ
 • Cập nhật vá lỗi phần mềm: Hỗ trợ cấu hình tự động cập nhật và theo khuyến cáo của các tổ chức An ninh mạng
 • Kiểm tra và xử lý lỗi: OS, Phần mềm, Services
 • Tư vấn/ Hướng dẫn kỹ thuật
 • Sao lưu (backup) từng websites
 • Cài mới lại Hệ điều hành (Reload OS)
 • Chuyển dữ liệu từ máy chủ khác: Miễn phí lần đầu

Dữ liệu đang cập nhật ...

Đăng ký nhận bản tin