Dịch vụ máy chủ

Dedicated Starter

1.600.000 đ/Tháng
 • Server: dell
 • CPU : 4 core Intel(R) Xeon(R)
 • RAM : 04 GB
 • HDD: 2 x 250GB SATA
 • Datatransfer : Không giới hạn
 • Băng thông: 10Mbps
 • Kết nối mạng: 100 Mbps
 • Firewall hệ thống: Có
 • Địa chỉ IP: 01IP
 • Phương thức quản trị : Remote Desktop/KVM

Dedicated Medium

2.600.000 đ/Tháng
 • Server: dell
 • CPU : 4 core Intel(R) Xeon(R)
 • RAM : 04 GB
 • HDD: 2 x 250GB SATA
 • Datatransfer : Không giới hạn
 • Băng thông: 10Mbps
 • Kết nối mạng: 100 Mbps
 • Firewall hệ thống: Có
 • Địa chỉ IP: 01IP
 • Phương thức quản trị : Remote Desktop/KVM

Dedicated Plus

3.600.000 đ/Tháng
 • Server: dell
 • CPU : 4 core Intel(R) Xeon(R)
 • RAM : 04 GB
 • HDD: 2 x 250GB SATA
 • Datatransfer : Không giới hạn
 • Băng thông: 10Mbps
 • Kết nối mạng: 100 Mbps
 • Firewall hệ thống: Có
 • Địa chỉ IP: 01IP
 • Phương thức quản trị : Remote Desktop/KVM

Đăng ký nhận bản tin